Dạy con cách xem giờ

BTV Tuệ QuangDạy và học

Hướng dẫn trẻ xem giờ

1. Dạy xem giờ cơ bản Các cha mẹ hãy giới thiệu và hướng dẫn con xe giờ chẵn trước rồi mới xem giờ rưỡi và hơn/kém dạy sau cùng. 2. Khi nào dạy? Cha mẹ … Đọc tiếp