Hướng dẫn trẻ tự phục vụ bản thân

BTV Tuệ QuangDạy và học, Đồ chơi & Giáo cụ

Dạy trẻ tự phục vụ bản thân

Theo bộ thẻ Dạy trẻ về tư duy Logic, các cha mẹ có thể thấy những quy trình như mặc quần áo, đi dép, đánh răng… được chia thành 4 bước. Tương tự như vậy, việc dạy con quét nhà hay tự cởi thay quần áo cũng được thực hiện như vậy (để thống nhất 1 phương pháp nạp thông tin và hướng dẫn con cụ thể từng bước).

Sau đây là một vài gợi ý cho cha mẹ trong việc dạy trẻ tự phục vụ bản thân và làm việc nhà đơn giản.

Quét nhà

  1. Cha mẹ cần dạy con khái niệm sạch – bẩn (tay bẩn đi rửa; nước miếng chảy ướt áo là bẩn… và cuối cùng nhà bẩn là có nhiều rác, giấy vụn, phải quét dọn)
    Nếu không dạy khái niệm cơ bản này thì việc cha mẹ yêu cầu con cầm chổi quét nhà thì con sẽ không hiểu sao phải quét và quét để làm gì. Cũng như vậy, cha mẹ cần dạy con hiểu bản chất của các cặp khái niệm như: quen – lạ; già – trẻ; trai – gái… để có cách ứng xử đúng.
  2. Sau khi hiểu rõ khái niệm sạch bẩn và thực hành các tình huống đơn giản hơn quét nhà thì dạy cầm chổi với các thông tin (hình gì; làm bằng chất liệu gì; cách cầm chổi ra sao; cách quét như thế nào).
  3. Nếu cha mẹ tích cực dạy chi tiết như vậy đến ngày thứ 3 mà con không thực hiện được quy trình quét nhà thì hãy chụp hình và làm giống bộ thẻ (4 ảnh chia 4 bước) và dùng để tráo trên bàn, nạp thông tin, xếp chuỗi quy trình; ghép chữ với hình; điền từ đúng vào câu văn/đoạn văn nói về bước thực hiện đó… để con hiểu, thuộc và thực hành hàng ngày.

Lưu ý: Tất cả mọi hoạt động tự phục vụ bản thân chỉ được dạy khi các khái niệm liên quan đã được dạy và con hiểu mình cần phải làm gì, dùng cái gì để thực hiện trong từng tình huống cụ thể.
Không mặc định hay áp đặt trẻ làm theo mà không giải thích giúp con hiểu rõ tác dụng của hoạt động đó; tác dụng của từng bước trong hoạt động đó.

Tự tắm

Cha mẹ có thể chia thành sơ đồ hình cây với rất nhiều khái niệm liên quan như: sach-bẩn; khô-ướt; mềm-cứng; khăn- quần – áo… và hướng dẫn con lần lượt từng khái niệm một.

Nguồn: Bộ tài liệu đào tạo Giáo viên - Trung tâm Tuệ Quang