Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Hỗ trợ trẻ tự kỷ Tuê Quang là một trung tâm nghiên cứu trực thuộc Sở Khoa học & Công nghệ chuyên nghiên cứu các phương pháp dạy trẻ tự kỷ tại nhà.

Trung tâm Tuệ Quang nhận thức được cha mẹ và gia đình luôn là nơi nuôi dạy trẻ tốt nhất và toàn diện nhất. Vì vậy, Trung tâm tập trung nghiên cứu và phát triển những phương pháp và đưa ra lộ trình hỗ trợ trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng cho từng trường hợp riêng biệt. Trung tâm áp dụng đồng bộ các phương pháp từ vận động – phục hồi chức năng đến nạp thông tin, hướng dẫn kỹ năng sống cho trẻ tự kỷ nhằm giúp các con vừa có đủ sức khỏe, vừa có đủ kỹ năng để theo kịp các bạn cùng lứa tuổi.

Hỗ trợ các gia đình là mục tiêu quan trọng của Trung tâm. Tuệ Quang định kỳ tổ chức các buổi tư vấn và đánh giá trẻ, hỗ trợ các gia đình hiểu và thực hành dạy trẻ. Không chỉ vậy, Trung tâm liên tục giữ liên lạc với những gia đình đã tham gia tư vấn để hỗ trợ, điều chỉnh phương pháp dạy cũng như nâng cao kỹ năng và kiến thức cho đội ngũ nhiên cứu nhằm liên tục cải tiến phương pháp.

Đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, Trung tâm Tuệ Quang luôn sẵn sàng hỗ trợ đào tạo các giáo viên, nhân viên tại các trường học, cơ sở y tế để nâng cao kỹ năng dạy và hướng dẫn trẻ tự kỷ hòa nhập. Hơn hết, Trung tâm Tuệ Quang và Con về hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ về kinh tế và việc làm cho gia đình có trẻ tự kỷ và những người mắc chứng tự kỷ đến tuổi lao động.

Hiện nay, Trung tâm đang được tài trợ về kinh tế bởi tổ chức Thriive (Hoa Kỳ), Trung tâm Kinh tế Phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội) và liên kết hỗ trợ học tập, việc làm với nhiều công ty như Công ty CP Nội thất Hoàng Vân, Công ty CP May Vĩnh Phát, v.v…