Giới thiệu Bộ thẻ hình

BTV Tuệ QuangLiên kết, Tài liệu

Bộ thẻ hình sẽ là công cụ đắc lực cho cha mẹ, tạo nên những bài học thú vị thông qua những hình ảnh. Từ đó, các bậc cha mẹ có thể dạy con về môi trường xung quanh, tư duy, tự phục vụ bản thân v.v…

Xem thêm