Dạy trẻ khái niệm về sở hữu đồ vật

BTV Tuệ QuangDạy và học, Kỹ năng

Dạy trẻ khái niệm sở hữu đồ vật

Nhiều bậc phụ huynh thắc mắc rằng tại sao con không biết giữ đồ của mình khi chơi, bất kì ai giắng lấy đồ là buông và không biết đòi lại. Nhưng cũng có nhiều trẻ luôn đi lấy đồ của người khác để chơi và không chịu trả lại. Đó là khi trẻ không hiểu về sở hữu đồ vật của mình hay của người khác, và không có ứng xử đúng về các đồ vật này.

Vì thế, đừng để việc thiếu kỹ năng nhận biết và sở hữu đồ vật ngăn cản trẻ hòa nhập hay luôn khiến trẻ thua thiệt khi giao lưu với mọi người. Các bậc phụ huynh hãy tham khảo các bước để hướng dẫn con và giúp con hình thành khái niệm về sở hữu đồ vật.

 1. Lựa chọn những đồ vật của con mà con yêu thích hoặc hàng ngày gắn bó (ví dụ: balo, dép, mũ..) và 2-4 đồ vật con rất thích sử dụng nhưng không phải của mình (ví dụ: smart phone, TV, …).
 2. Chụp hình những vật này, hình của con và hình những người chủ của đồ vật con thích.
 3. Tráo thẻ hình đồ vật và nạp 2-3 thông tin về đồ vật tập trung vào thông tin:
  Đồ vật này của ai? Dùng vào khi nào? Con có được dùng không hay con phải làm gì để được dùng đồ vật này?
  Ví dụ: iPhone của mẹ; để liên lạc; con không được chơi.
 4. Cho trẻ nhận biết hình đồ vật với cá thông tin đã nạp và phân loại đồ vật theo chủ sở hữu (Ví dụ: iPhone đặt vào hình ảnh của mẹ hoặc chữ mẹ).
 5. Đặt hình đồ vật vào chữ “của con” hoặc “của mẹ” và nói: được dùng hay không được.
  Ví dụ: hình iPhone đi kèm với hình mẹ: điện thoại của mẹ, con không được đòi chơi.
 6. Khi gặp tình huống trong sinh hoạt thì nói với con như thông tin đã nạp ở Bước 5 và kiên quyết yêu cầu con thực hiện.