Dạy con đặt câu hỏi phù hợp tình huống

BTV Tuệ QuangDạy và học, Hỏi đáp, Kỹ năng

Có mẹ nào vướng vào tình huống: dạy con hỏi nhưng con không nhắc lại câu hỏi mẫu và cũng không hiểu câu hỏi đó dành cho ai? Đồ vật, hoạt động nào?
Nếu vướng vào tình huống này có thể có 2 giả thiết:
1./ Tình huống không liên quan đến con; con không quan tâm…Vì vậy, việc yêu cầu con đặt câu hỏi( tự khám phá,tự tìm hiểu) là không thể.
2./ Mẫu câu quá dài, sự nghe hiểu của con chưa đủ để hiểu vì vậy đồng thời với đưa câu hỏi cần có thêm hình ảnh hoặc đồ vật minh họa.
Vd: mẹ muốn con hỏi: Cái cốc uống nước này của ai?
Giáo cụ cần có: vât( cái cốc); hình một số người thân trong nhà.
Chỉ tay vào cái cốc nói: cốc để làm gì con? Trả lời: uống nước.
Vậy cái cốc này của ai! Giơ lên 2 tấm hình( ảnh) hoặc đập xuống bàn 2-3 tấm hình( ảnh) và hỏi: con biết cốc này của ai? Chờ 3-5s con ko trả lời thì nhắc: con hỏi đi;” cốc của ai?/cốc uống nước này của ai/ của ai đây?..( độ dài của câu hỏi tùy thuộc vào sự tập trung, nghe hiểu và khả năng bắt chước bằng ngôn ngữ của con để hướng dẫn con nói theo).