Tài liệu

Dưới đây là một số tài liệu mà tác giả Hải Ninh chia sẻ cho các bậc phụ huynh. Mong rằng những tài liệu và giáo án tham khảo này sẽ giúp ích phần nào cho các gia đình.

Xem tài liệu Online

1.  Bảng kiểm tra mức độ tự kỷ (CARS và Denver)

2.  Sự phát triển của trẻ bình thường

3.  Các kỹ thuật & phương pháp trong quá trình trình dạy học:

4.  Giáo án tham khảo: Bộ giáo án của Phương Minh

5.  Nhật ký dạy học của Phương Minh

6.  Cách làm dụng cụ phục hồi chức năng

7.  Tài liệu khác:

Những tài liệu trên chỉ mang tính tham khảo. Giáo án mẫu và các nguyên tắc ứng xử không thể áp dụng cho tất cả các bé.
Tài liệu được phép in ấn và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận.