Chúng tôi là ai

Chúng tôi là Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Hỗ trợ trẻ tự kỷ Tuệ Quang (Sau đây được gọi là “Tuệ Quang”, “Trung tâm”, “chúng tôi”). Được thành lập theo đăng ký số C-16/2016/ĐK-KH&CN, có website chính thức tại: https://www.tuequang.vn.

Các tên miền khác thuộc quyền sở hữu: tuequang.edu.vn ; tuequang.com.vn ; conve.vn

Định nghĩa

Dữ liệu cá nhân: là một hoặc tập hợp một số các thông tin mà từ đó có thể xác định chính xác danh tính một ai đó

Hệ thống website: được hiểu là các dữ liệu tại trang web www.tuequang.vn

Hệ thống tư vấn: được hiểu là tất cả các công cụ công nghê thông tin được cung cấp cho phụ huynh và người thân. Các công cụ bao gồm: Tài khoản email, tài khoản lưu trữ dữ liệu, hệ thống hội họp trực tuyến, hệ thống lịch hẹn, bao gồm và không giới hạn các tiện ích bổ sung.

Những dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập trên hệ thống website

Các bình luận

Khi người dùng gửi bình luận trên website, một số thông tin sẽ được lưu lại: Tên, Email và nội dung bình luận. Tên và nội dung bình luận sẽ được hiển thị công khai sau khi được phê duyệt. Email người dùng cung cấp được bảo mật và không cung cấp cho bên thứ ba – ngoại trừ trường hợp cung cấp cho đơn vị công an, tổ chức Nhà nước phục vụ điều tra.

Đa phương tiện

Trang web hiện không thu thập các dữ liệu như tập tin, hình ảnh, giọng nói và vị trí.

Trang web có phần bản đồ nhúng được cung cấp bới Google Maps. Các chính sách và điều kiện được tuân thủ bới Google.

Biểu mẫu liên hệ

Tất cả thông tin được gửi qua biểu mẫu sẽ chỉ được sử dụng nội bộ, không chia sẻ với bên thứ ba.

Thông tin biểu mẫu được lưu tại cơ sở dữ liệu của Tuệ Quang và hệ thống email nội bộ.

Cookies

Cookies trên hệ thống website chỉ lưu giữ các thông tin bắt buộc và tối thiểu để vận hành website.

Phân tích

Hệ thống phấn tích hành trình sử dụng của người dùng trên website đang được bật.
Các hành động như nhấn vào đường dẫn, chuyển trang sẽ được lưu lại.

Dữ liệu cá nhân nào được thu thập trên hệ thống tư vấn

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu lâu dài, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn bảo mật thông tin ISO:27001. Các dịch vụ chúng tôi sử dụng cho hệ thống tư vấn là GSuite cho Doanh nghiệp được phát hành và bảo vệ bởi Google. Xem điều khoản của Google.

Đối với các dữ liệu được tạo ra trong quá trình làm việc trực tiếp tại Trung tâm sẽ được xử lý (1) Lưu trữ gián tuyến trong các thiết bị không được phép truy cập Internet và (2) Gửi qua email, thư tín, tin nhắn, thiết bị USB nếu cha mẹ học sinh yêu cầu. Trung tâm không có trách nhiệm bảo vệ những thông tin đã được gửi cho cha mẹ học sinh.

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu trong bao lâu

Đối với biểu mẫu thông tin, chúng tôi sẽ hủy dữ liệu trong trường hợp không liên lạc hoặc liên lạc nhưng không có phản hồi với người gửi. Những người gửi có thể liên lạc được, chúng tôi sẽ lưu trữ không giới hạn thời gian.

Đối với các bình luận, chúng tôi sẽ lưu trữ ít nhất 3 năm.

Đối với Cookies, thời gian lưu tữ tối đa là 1 năm trên trình duyệt người dùng.

Trường hợp dữ liệu được gửi đi nơi khác

Các bình luận của người dùng có thể được gửi tới hệ thống phân tích tự động để chống spam, lừa đảo.

Các dữ liệu mà các cơ quan điều tra yêu cầu sẽ được gửi đi mà không cần phải thông báo với những người dùng có liên quan.

Việc phớt lờ những cảnh báo về đường truyền hoặc thiết bị kém an toàn cho việc trao đổi thông tin cũng là một ngoại lệ để Trung tâm từ chối bảo vệ thông tin.

Thông tin khác

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu theo cách nào

Dữ liệu được phân loại theo các cấp độ và có các biện pháp bảo vệ tương ứng:

 • Dữ liệu công khai: Được phát hành rộng rãi khi được sự phê duyệt và/hoặc khi đạt được thỏa thuận với tất cả các bên liên quan.
 • Dữ liệu nội bộ: Được phát hành nội bộ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và phi kỹ thuật để ngăn chặn việc các nhân viên phát tán ra bên ngoài.
 • Dữ liệu cá nhân: Các dữ liệu được lưu trong tài khoản cá nhân tại Google, được lưu trữ bảo mật trong cơ sở dữ liệu Tuệ Quang.
 • Dữ liệu bí mật: Chỉ lưu trữ trong các hệ thống ổ cứng và máy chủ không kết nối Internet. Không cung cấp với các cá nhân, tổ chức ngoài Trung tâm dưới mọi hình thức. Các trường hợp ngoại lệ vẫn được áp dụng tại cấp độ này.

Các biện pháp được thực thi khi có sự cố thông tin

 1. Ngừng một phần hoặc toàn bộ hệ thống thông tin
 2. Xác định những dữ liệu bị lộ
 3. Xác định nguyên nhân và người phát tán.
  Chúng tôi sẽ dừng lại ở bước này nếu người phát tán là phụ huynh, người thân và/hoặc do phụ huynh để lộ thông tin truy cập do sơ suất.
 4. Xử lý theo các quy định nội bộ. Trong trường hợp không có dấu hiệu phạm tội, cá nhân gây ra sự cố sẽ thực hiện nghĩa vụ bồi thường (nếu có) cho những người chịu thiệt hại.
 5. Trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm, Trung tâm sẽ chuyển thông tin tới cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

Các biện pháp bổ sung để bảo vệ thông tin

Tất cả thông tin trao đổi qua hệ thống website và hệ thống tư vấn đều được truyền dưới dạng mã hóa SSL/TLS 1.2 hoặc mới hơn. Người dùng sẽ nhìn thấy biểu tượng “Ổ khóa” trên thanh địa chỉ của trình duyệt khi truy cập.

Chúng tôi có thể sẽ phát đi cảnh báo bằng các ô thông báo trên website khi người dùng truy cập bằng một đường truyền, thiết bị hoặc trình duyệt kém an toàn. Việc phớt lờ những thông báo này sẽ là một ngoại lệ để Tuệ Quang không đảm bảo việc bảo mật thông tin cho người dùng.

Chúng tôi thực hiện đạo luật quyền tác giả và các quy định hiện hành về sở hữu trí tuệ. Các dữ liệu vi phạm những điều trên sẽ được đưa ra xem xét, phân tích và gỡ bỏ bởi tổ chức DMCA.

Các yêu cầu về thông tin theo pháp luật

Tuệ Quang tuân thủ luật An ninh mạng và các chính sách có liên quan về Công nghệ thông tin của Chính phủ Việt Nam. Các dữ liệu và máy chủ lưu trữ chính đều được đặt tại lãnh thổ Việt Nam và được vận hành bởi các tổ chức được cấp phép và đủ năng lực vận hành.