Tại Trung tâm Tuệ Quang, các giáo viên liên tục được tham gia các khóa đào tạo, bổ sung kỹ năng. Vì vậy, Trung tâm luôn đảm bảo các giáo án, giờ học cho các con đều đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Nhằm tránh tình trạng giả mạo hoặc các giáo viên không đủ tiêu chuẩn tự ý liên hệ phụ huynh, Tuệ Quang sẽ thường xuyên cập nhật danh sách giáo viên ít nhất mỗi tháng 1 lần.
Ngoài ra, các giáo viên Tuệ Quang bắt buộc phải trao đổi qua email @tuequang.edu.vn.

Sau đây là danh sách tất cả các giáo viên tại Tuệ Quang. Cập nhật tháng 05/2020.

Đào Hải Ninh
Lục Thị Thúy
Nguyễn Thị Thảo
Đặng Phương Liên
Nguyễn Hải Anh
Dương Thị Thìn
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Linh
Triệu Thu Hà
Nguyễn Trung Hiếu
Lê Kim Thoa
Nguyễn Thị Luyến
Nông Văn Hưng
Lê Trà My
Nguyễn Thị Hà
Vũ Mai Thúy